اطلاع رسانی و ارتباط با دبیران جغرافیای استان یزد
دریافت پاورپوینت حغرافیا سال دوم - سوم - پشدانشگاهی
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393ساعت 11:7  توسط رضاییان   | 

همکاران محترم می توانند نتایج تحلیل و بررسی سوالات امتحان نهایی خرداد و یا شهریور سال ۱۳۹۲جهت ارسال به دبیرخانه حد اکثر تا بیستم آبلان ماه به گروه جغرافیا استان ارسال نمایند /.

                                                                                                   من الله توفیق

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1392ساعت 11:37  توسط رضاییان   | 

در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری جغرافیا گروه جغرافیا استان یزد  اقدام به برگزاری مسابقه طرح سوالات مفهومی و استاندارد جغرافیا پیشدانشگاهی نموده است لذا از کلیه همکاران مناطق و نواحی در خواست می شود آسوالات خود را در لوح فشرده حد اکثر تا ۱۵ دی ماه به گروه جغرافیا ارسال نمایند

                                                                                                                   من الله توفیق

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1392ساعت 9:21  توسط رضاییان   | 


با سلام : گروه جغرافیا استان یزد  در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیر خانه راهبری کشوری سال تحصیلی 93-92  مسابقه طرح درس نویسی مبتنی بر ICT ( سال جهارم پیش دانشگاهی) بر گزار می کندلذا از همکاران نواحی و مناطق در خواست می شود آثار خود را بر روی لوح فشرده حد اکثر تا تاریخ پانزده اسفند به گروه جغرافیا استان ارسال نمایند  باشد . من الله توفیق

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1392ساعت 8:58  توسط رضاییان   | 

برای ورود به سایت دبیرخانه راهبردی جغرافیا کلیک کنید

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 9:34  توسط رضاییان   | 

احتراما به استحضاردبیران شهرستان هاومناطق که درکارگاه مجازی چگونگی تدوین سوالات مفهومی واستاندارد شرکت نموده اند رسانده می شود جهت دریافت بسته آموزشی به سایت دبیرخانه جغرافیا به آدرس ذیل مراجعه نمایند

دانلود

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی 1390ساعت 13:3  توسط رضاییان   | 

 

برای دریافت نمونه سوالات نهایی اینجا را کلیک نمایید

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139006nazari/900616_03.pdf

 

خرداد ۹۰

اینجا

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان 1390ساعت 9:34  توسط رضاییان   | 

 

1- دومورداز منابع میدانی مورد استفاده جغرافیدانان رانام ببرید؟   5/

2- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نماید .     2

الف- در آغاز کوآترنر در ایران................ شدت بیشتری پسدا کرد .

ب- اختلاف دما در البرز جنوبی بسبت به البرز شمالی ................است .

ج- قشر جامد کره زمین که برروی ماگما قرار دارد ..............می گویند.

د- دو مشکل ..........و..............حیات دریا هارا به خطر انداخته است .

و- تفاوت بین نرخ موالید و مرگ ومیررا .....................می گویند .

ز- گاز های گلخانه ای مانع از ...............زیاد زمین هنگام شب و .....................بیش از حد آن هنکام روز می شود .

3- صحیح وغلط بودن جملات زیر را مشخص نمایید .     75/

الف- رقم تبخیر واقعی کمتر ازتبخیر بالقوه است 

ب- هر چه عمق کانون زلزله کمتر باشد شدت شدت ویرانی آن کمتر است  

ج- یگی از اهمیت جنگل های حرا جلو گیری از فرسایش خاک است  

4- عوامل موثر بر تنوع آب وهوای ایران را نام ببرید (4مورد )   1

5- عامل ایجاد هر یک از بیابانهای زیر کدام است ؟   5/

آتاکاما (                      )  دشت لوت (                        )

6- دو مورد از پیامد های تخریب جنگل آمازون را بنویسید ؟   5/

7- وقوع یا عدم وقوع سیل در یک حوضه آبخیز به چه عواملی بستگی دارد ؟   1

8- چرا نیاز انسانهای شهر نشین به گذران اوقات فراغت بیشتر شده است ؟  1

9- هر یک از آثار باستانی زیر مربوط به کدام شهر یا کشور است .  5/

تاج محل (                  )  بازار قیصریه (                    )

10- منظور از بازارهای جهانگردی ایران چیست ؟  5/

11- با توجه به دو هرم سنی به سوالات زیر پاسخ دهید .   2

الف) نرخ موالید در کدام کشور بیشتر است ؟

ب) امید به زندگی در کدام کشور کمتر است ؟

ج) جمعیت فعال اقتصادی در کدام کشور کمتر است ؟

د) رشد طبیعی جمعیت در کدام کشور بیشتر است ؟

و- کدام کشور با کمبود شغل و فضای آموزشی مواجه است ؟

12- هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف نمایید .  2

الف ) بیابانزایی ..............

ب) ثبات جمعیت ...............

ج) مهاجرت ....................

د) حد متناسب جمعیت ........

13- چراحجم آبهای شیرین در جهان بسیارکم است ؟ دو مورد از علل هدر رفتن آب در بخش کشاورزی را بنویسید . 1

14- برای تعیین شاخص های توسعه انسانی چه عواملی مورد توجه قرار می گیرد ؟ ( دو مورد )     5/

15- منظور از کشورهای شمال و کشور های جنوب چیست ؟      5/

 

                                                                                                          

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آبان 1390ساعت 19:24  توسط رضاییان   |